B
X CLOSED

Personal And Professional Development

Být motivovaným a sebevědomým člověkem je v dnešním světě velmi důležité, možná více než kdy dřív. Tento kurz je navržen tak, aby Vám pomohl stát se více efektivními, pokud jde o řízení času, sebevzdělávání, sebeprezentaci, schopnosti rozhodovat, a mnoho dalšího. Během dvou týdnů získáte cenný vhled do svých schopností a dovedností, a naučíte se je efektivně využívat pro splnění svých cílů.

Cena: 725€

Registrujte se nezávazně zde!
Kategorie: 2 31. 7. – 11. 8. B Business & Professional Development

Podrobnosti ke kurzu

Vyučující

Elsa Ferreira

Radboud University
Profile

Elsa je momentálně zaměstnaná hlavně jako manažer zahraničních vztahů pro latinskou Ameriku a Portugalsko na mezinárodní univerzitě Avans. Elsa za pouhé dva roky působení na této pozici zorganizovala nesčetně oficiálních mezinárodních návštěv a událostí.

CV v PDF ke stažení
Profil na LinkedIn

Popis

V kurzu osobní rozvoj (3EC) získají studenti vhled do svých možností a skrytých předností. Zdokonalí své kreativní a kritické myšlení, aby se mohli stát lepšími odborníky, kteří jsou schopni rychlejší adaptace v měnícím se světě. Kurz se snaží přispět k rozvoji studentů, zaměřuje se na objevení a rozvíjení talentu každého jednotlivce, jeho role jako globálního občana a ke zlepšení akademických dovedností. Práce v hodinách se zaměřuje na diskuze, sokratovské konverzace, cvičení, interaktivní workshopy nebo simulace, osobní coaching vedený lektorem a doplněný postřehy spolužáků.

Rozvrh: pondělí – pátek, 9:00 - 14:00

Kredity Po absolvování kurzu obdržíte oficiální certifikát o účasti. Prosíme informujte předem organizátory pokud budete potřebovat k certifikátu nějakou formu dodatku (např. tzv. ,,trancript of records‘‘). Student může získat až 5 ECTS kreditů, přesto si prosíme přečtěte instrukce zde a předem konzultujte uznávání kreditů se svou univerzitou.

Cena: Cena kurzu obsahuje kromě poplatku za přihlášení také studijní materiály, odpolední a večerní společenské akce a události, a také welcome a goodbye drink. Další výdaje, jako je doprava, jídlo, ubytování, pojištění, kapesné, příplatkové aktivity (výlety mimo město, vstupné, některé sportovní aktivity a pronájmy) a povinné vybavení (např. vlastní laptop) nejsou součástí ceny kurzu.

Ubytování: Pokud by vás zajímaly nabízené možnosti ubytování, navštivte tuto stránku.
Reference
(EN)

Marine, Armenia - Personal and Professional Development

„ESS brings together people not afraid of engaging in something completely different from what they're used to doing back home. It's a great way to meet and interact with young people representing different cultures and as such - a definite opportunity to spend quite possibly the best couple of weeks in your life if you're curious, enthusiastic and open to new experiences. Also, Prague is absolutely amazing!“

Dovednosti

Cílem kurzu je, aby se student snáze stal efektivní a sebevědomou osobností. Měl by pomoci účastníkům na jejich cestě k dosažení osobních i profesních cílů.

Studenti si osvojí schopnost organizace a řízení, procvičí si širokou škálu přístupů, jak se zlepšit nejen v oblasti studia, ale později i v pracovním životě. Je kladen důraz na potřeby jednotlivce, ale v kontextu se zaměříme i na efektivní team management.

Předpoklady

Doporučujeme anglický jazyk minimálně na úrovni B1, spíše B2 a vyšší. Nezbytností je notebook, abyste mohli řešit zadané úkoly.

Syllab
Představení účastníků, jejich osobních dovedností
Během našich prvních setkání se zaměříme na to, kým jsme, co dovedeme, co bychom naopak rádi zlepšili a ukážeme si, jak sami na sobě můžeme zapracovat.

Jak se dobře prezentovat v CV
Životopis je ve většině případů první kontakt, který má zaměstnavatelem se svým potenciálním zaměstnancem. Během kurzu se zaměříme na to, jak vytvořit životopis, který na první pohled zaujme a představí vás zaměstnavateli jako nejvhodnějšího kandidáta.

Techniky pracovního pohovoru
Během těchto lekcí se naučíme správně vystupovat během pracovních pohovorů, co dělat, a čeho se naopak vyvarovat. Zkusíme si pracovní pohovor v praxi a představíme si nejčastější otázky, které nám mohou být během pohovoru kladeny.

Přístupy k učení a jaký je ten váš
Každý člověk má jiné životní cíle a jiné cesty, jak jich dosáhnout. Stejně tak je to i při studiu, kdy má každý člověk vyvinutý svůj způsob učení se. Prozkoumáme ten váš a naučíme se jej zefektivnit.

Profesionální prezentace
Dobrá prezentace obsahuje řadu prvků - silný úvod, inteligentní řeč těla, logickou strukturu obsahu a hlavní poselství. Soulad těchto prvků často bývá důležitější než obsahový význam celé prezentace.

Time management
Počítače, mobilní telefony, tablety - to všechno jsou skvělé nástroje pro hospodaření s časem, ale jsou téměř bezcenné, pokud sami nevíme, jaké je třeba si stanovit cíle a priority pracovního/studijního dne. V úvodu si představíme základy time-managementu.

Komunikace a asertivita
Špatná komunikace může být zdrojem zbytečného stresu a frustrace v běžném i pracovním životě. Pro mnoho z nás jsou chvíle, kdy se dostáváme do přímé konfrontace s druhým, velmi nepříjemné. Asertivita dost často bývá zaměňována s agresivitou, což plodí jen další problémy a nedorozumění. Je proto třeba pochopit, co to asertivita vlastně je, a čím nám může být v běžném i pracovním životě prospěšná.

Vyjednávání
V životě často musíme vyjednávat, abychom dosáhli toho, po čem toužíme. Už jako malé děti jsme věděly, že když budeme hodné, budeme po zásluze odměněny. Čím jsme starší, tím důležitější pro nás tyto schopnosti jsou. Abychom byli úspěšní nejen v životě, ale i v práci, musíme si osvojit takové vyjednávací techniky, které povedou k dosažení požadovaného výsledku.

V závěru kurzu budeme mít možnost sjednotit všechny dovednosti, které jsme si během kurzu osvojili a pochopit tak jejich vzájemnou provázanost.
Máte jakékoliv otázky? Napište nám!

Vaše jméno*

Váš e-mail*

Telefon*

Zpráva