B
Pre-registration

Communication, Negotiation and Conflict management

V tomto kurzu se naučíte, jak čelit konfliktním situacím a jak vyjednat příznivé podmínky při jeho řešení. Získáte schopnost řešit situace, kde se střetávají protichůdné hodnoty, zájmy, potřeby a cíle. Tato dovednost je v dnešní době velice cenná, a to jak v profesním, tak osobním životě. Naučíte se také jak jednat v roli mediátora, a to i v mezikulturním kontextu. Kurz využívá prověřené výukové metody a komplexní simulace.

Cena: 725€

Registrujte se nezávazně zde!
Kategorie: 2 30.7. - 10.8. B Business & Professional Development

Podrobnosti ke kurzu

Vyučující

Adrian Borggreve

Saxion University of Applied Sciences lecturer
Profile Picture

je respektovaný designér, ilustrátor a kreativní konzultant. Celá jeho kariéra je zasvěcena umění. Od počátku tisíciletí působil jako umělec, fotograf a kurátor v galeriích v Itálii. Jako knižní ilustrátor, kreativní konzultant a scénický režisér našel uplatnění v ČR. Jako učitel výtvarné výchovy má obrovské zkušenosti ze škol jak v Itálii, tak v ČR.

CV v PDF ke stažení
Profil na LinkedIn

Popis

Po dokončení tohoto kurzu by student měl být schopen popsat a analyzovat spory mezi lidmi a organizacemi. Také by měl zvládnout vytvořit a vyjednat stabilní a trvalé řešení pomocí Harvardské metody a jejími specifickými nástroji. Řešení konfliktů vyjednáváním vyžaduje osvojení mnoha osobních komunikačních dovedností: naslouchání, vedení rozhovorů a brífinků, psaní profesionálních dokumentů, vytváření a vedení prezentací, organizace a vedení jednání a také schopnosti konzultace. Kurz bude obsahovat práci v menších týmech, kde bude třeba využít kreativních dovedností pro řešení růžných situací z reálné praxe.

Rozvrh: pondělí – pátek, 9:00 - 14:00

Kredity Po absolvování kurzu obdržíte oficiální certifikát o účasti. Prosíme informujte předem organizátory pokud budete potřebovat k certifikátu nějakou formu dodatku (např. tzv. ,,trancript of records‘‘). Student může získat až 5 ECTS kreditů, přesto si prosíme přečtěte instrukce zde a předem konzultujte uznávání kreditů se svou univerzitou.

Cena: Cena kurzu obsahuje kromě poplatku za přihlášení také studijní materiály, odpolední a večerní společenské akce a události, a také welcome a goodbye drink. Další výdaje, jako je doprava, jídlo, ubytování, pojištění, kapesné, příplatkové aktivity (výlety mimo město, vstupné, některé sportovní aktivity a pronájmy) a povinné vybavení (např. vlastní laptop) nejsou součástí ceny kurzu.

Ubytování: Pokud by vás zajímaly nabízené možnosti ubytování, navštivte tuto stránku.
Reference
(EN)

Andreas, Sweden - Communication, Negotiation and Conflict Management

„European Summer School helped me discover the best parts of Prague. The course was great, I learned many new things I will apply in both my studies as well my future life. The free time activities were also great with a combination of sightseeing and social events. I study at university, but European Summer School is the best school I went to so far. I will always remember my time in Prague thanks to the dedicated teachers, staff and classmates.“

Dovednosti

Po dokončení tohoto kurzu by student měl být schopen popsat a analyzovat spory mezi lidmi a organizacemi. Také by měl zvládnout vytvořit a vyjednat stabilní a trvalé řešení pomocí Harvardské metody a jejími specifickými nástroji. Řešení konfliktů vyjednáváním vyžaduje osvojení mnoha osobních komunikačních dovedností: naslouchání, vedení rozhovorů a brífinků, psaní profesionálních dokumentů, vytváření a vedení prezentací, organizace a vedení jednání a také schopnosti konzultace. Kurz bude obsahovat práci v menších týmech, kde bude třeba využít kreativních dovedností pro řešení růžných situací z reálné praxe.

Předpoklady

Angličtina minimálně na úrovni B1-B2.

Syllab
Rozvrh:

1. týden:

Den 1 – Konflikty a vyjednávání: Váš současný postoj
 • Případová studie: Zoufalé rozhodnutí – jak vyřešit daný problém?
 • Organizace a zhodnocení rozhodovacích procesů
 • Případ: “Low Skies” - Vyjednávání jeden na jednoho
 • Konstruktivní vyjednavač I: typy konfliktů a nástroje k jeho analýze
Den 2 – Harvardská metoda
 • Případová studie: “Quarania” – skupinová práce
 • Konstruktivní vyjednavač II: Harvardská metoda – „Sedm harvardských elementů“
 • Případová studie: “Allbright” – Vyjednávání jeden na jednoho
Den 3 – Zhodnocení řešení konfliktu – vyjednávací styly
 • Sebehodnocení
 • Případová studie: “Passion” – Vyjednávání jeden na jednoho
 • Konstruktivní vyjednavač III: Více aspektová analýza
Den 4 – Kultury, Konflikty & Vyjednávání
 • Ecotonos. Simulace multikulturního řešení konfliktů
 • Konstruktivní vyjednavač IV
Den 5 - Geopolitické konflikty
 • Případová studie: Ropovod přes Lotyšsko – Skupinová práce
 • Případová studie: Přístup k moři (Moldavsko & Ukrajina) - Skupinová práce
 1. týden:

  Den 1 – Co se píše o vyjednávání
 • Individuální prezentace rešerší v literatuře o řešení konfliktů
 • Případová studie: ”Travelmania” – Záliba v cestování – Skupinová práce
Den 2 – Pomoc ostatním dojít k odpovědi “ano”
 • Konzultace & mediace – individuální práce
 • Případová studie: “Bricks or Content?”
Den 3 – Osobnost, Komunikace a Etika při vyjednávacím procesu
 • Případová studie: „Enlarge the open area and improve communication“ (Johari & Schulz von Thun)
Den 4 – Shrnutí všech poznatků
 • Případová studie: Vaše konflikty, Vaše případy, Vaše řešení Skupiny vytvoří reálný případ (obchodního/osobního/politického charakteru) a také řešení problému mezi dvěma stranami.
Den 5 - Závěrečná prezentace & diskuze
 • Prezentace a zhodnocení závěrečných projektů.
Seznam literatury:

Fisher, R., and W. Ury (1981) Getting to Yes. Negotiating Agreement Without Giving In. Ed. Penguin Group (USA) Inc. New York.
Fisher, R. and S. Brown, Getting Together. Building Relationships As We Negotiate. New York 1988
Fisher, R., E. Kopelman, A. Kupfer Schneider, Beyond Machiavelly. Tools for coping with conflict. New York 1996.
Stone, D., B. Patton, S. Heen, Difficult conversations. How to discuss what matters most. New York 1999.

Studijní materiály, případové studie atp. budou poskytovány při hodinách.
Máte jakékoliv otázky? Napište nám!

Your name*

Your e-mail*

Phone number*

Message