B
Available

Intercultural Competencies

Zlepšete svou kulturní inteligenci a překonejte bariéru kulturních rozdílů.” Lidé nejsou všude stejní. S kulturními rozdíly se často setkáme i při obchodních jednáních, kdy mohou být velkou překážkou při navazování společné řeči. Vydejte se s námi na fascinující výlet po celém světě a seznamte se s ne/tradičními kulturami.

Cena:725€

Registrujte se nezávazně zde!
Kategorie: 1 17. 7. - 28. 7. B Business & Professional Development

Podrobnosti ke kurzu

Vyučující

Berit E. Simonsen

Personal video's Berit E. Simonsen

Profile Picture

Berit Simonsen působí jako asistující profesorka na University College of Northern Denmark, kde vyučuje kurzy Leadershipu, multikulturalismu atp.
CV v PDF ke stažení

Popis

„Zlepšete svou kulturní inteligenci a překonejte bariéru kulturních rozdílů.” Lidé nejsou všude stejní. S kulturními rozdíly se často setkáme i při obchodních jednáních, kdy mohou být velkou překážkou při navazování společné řeči. Vydejte se s námi na fascinující výlet po celém světě a seznamte se s ne/tradičními kulturami

Rozvrh:Pondělí - Pátek, 9:00 - 13:00

Kredity = 1 ECTS. Po absolvování kurzu obdržíte oficiální Certifikát o účasti, který později využijete při dokazování nabytých dovedností.

Cena: Studijní materiály a organizace odpoledních a večerních aktivit jsou již zahrnuty v kurzovném. Při svém příjezdu/odjezdu zároveň dostanete Welcome/Goodbye Drink. Výlety mimo město a aktivity, jako například večírky na lodi, jsou účastníky hrazeny zvlášť.
Práce studentů z ročníku 2015
BUDE DOPLNĚNO
Dovednosti

Absolventi kurzu získají základní povědomí o konceptu kultury, kulturních elementech a kulturní analýze stejně jako budou schopni pochopit jednotlivé kulturní odlišnosti, s nimiž by se mohli setkat v běžné komunikaci. Nabyté dovednosti budou schopni použít v běžném i pracovním životě a měly by jim poskytnout oporu při řešení případných kulturních konfliktů.

Předpoklady

Doporučujeme anglický jazyk minimálně na úrovni B1, spíše B2 a vyšší. Notebook nebo tablet také nebudou na škodu.

Syllab
Doporučená literatura:

Dennis Nørmark (2013), Cultural Intelligence for Stone-Age Brains: How to work together with Danes and others not like you, Gyldendal Business (DN)
Elisabeth Plum (2008), Cultural intelligens, Libri Publiching, London (EP)
Gaynor Bagnall, Greg Smith, Elaine Baldwin (2008) Introducing Cultural Studies, Pearson education (BSB)
Příslušná literatura bude na každou lekci připravena ve formě kompendia.

Rozvrh
První den – Úvod do problematiky
 • Seznámení s konceptem Aalborg PBL Model
 • Projekt & práce ve skupině
 • Učení pomocí konceptu Aalborg v praxi
Druhý den – Koncept “kultury”
 • Rozpor mezi teoretickými póly názorného a komplexního chápání kultury
 • Kulturní setkávání – oni a my
 • Představení konceptu Kulturní inteligence
 • Projekt & práce ve skupině
 • “Různé dny na různé způsoby”
Třetí den – Mezikulturní angažovanost – proč se obtěžovat?
 • Kulturní identita
 • Projekt & práce ve skupině
 • Kulturní cesta objevů
Čtvrtý den – Kulturní porozumění a uvědomění
Kulturní mapy: Jak a kdy je můžeme využít? – seznámení s Hall & Hall, Hofstede, a Trompenaars atd.
 • Projekt & práce ve skupině
 • Znepřátelené strany
Pátý den – Mezikulturní komunikace - význam verbálního a non-verbálního dialogu
 • Jazyk v překladu
 • Projekt & práce ve skupině
 • Práce v terénu – Mezikulturní třída
Máte jakékoliv otázky? Napište nám!

Vaše jméno*

Váš e-mail*

Telefon*

Zpráva