O
Available

Fundamentals Of Marketing

Marketing je jeden z nejdůležitějších aspektů úspěšného byznysu. Pronikni s námi až do jeho základů. Součástí kurzu je i Online Marketing.

Cena: 725€

Registrujte se nezávazně zde!
Kategorie: 2 31. 7. – 11. 8. O Online Marketing and Business Development

Podrobnosti ke kurzu

Vyučující

Gillian Pritchett

European Summer Shool - Teaser

Profile Picture

Gillian Pritchett je velmi zkušená lektorka marketingu a marketingová manažerka. Během své podnikatelské kariéry pracovala pro několik nadnárodních společností jak ve středním tak v top managementu. Po svých zkušenostech s výukou na univerzitách v Kanadě, UK a České republice natrvalo zakotvila ve vzdělávacím sektoru. Během své učitelské kariéry byla zodpovědná i za zavádění nových kurzů a zlepšování kvality vzdělávání.
Stáhnout lektorovo CV v PDF
Profil na Linkedin
Popis

Marketing je jedním z nejdůležitějších aspektů úspěšného podnikání. Pronikněte s námi k jeho základům. Na kurzu se naučíte, jak přistupovat k výzkumu trhu, jak efektivně shromažďovat data od zákazníků, a jak chápat jejich chování. Později si zkusíte vytvořit vlastní marketingovou strategii a marketingový plán.

Rozvrh:Pondělí - Pátek, 9:00 - 14:00

Kredity = 5 ECTS. Po absolvování kurzu obdržíte oficiální Certifikát o účasti, který později využijete při dokazování nabytých dovedností.

Cena: Studijní materiály a organizace odpoledních a večerních aktivit jsou již zahrnuty v kurzovném. Při svém příjezdu/odjezdu zároveň dostanete Welcome/Goodbye Drink. Výlety mimo město a aktivity, jako například večírky na lodi, jsou účastníky hrazeny zvlášť.
Práce studentů z ročníku 2015
BUDE DOPLNĚNO
Dovednosti

Kurz studenty seznámí s klíčovými aspekty marketingu tak, aby byli schopni úspěšně pracovat v marketingovém oddělení. Po absolvování kurzu by studenti měli být schopni:

  • chápat co to vlastně marketing je a kde se prolíná s business strategií podniku
  • chápat význam shromažďování, analyzování a vytěžování trhu
  • shromažďovat základní informace o trhu prostřednictvím dotazníků
  • chápat stereotypy v chování zákazníka
  • porozumět využití, výhodám i nevýhodám off-line a on-line propagačních technik
  • rozvíjet marketingové strategie a vytvořit marketingový plán
  • vytvářet integrované off-line a on-line propagační strategie
  • chápat etické a právní otázky v oblasti marketingu

Předpoklady

Doporučujeme anglický jazyk minimálně na úrovni B1, spíše B2 a vyšší.
Nezbytností je notebook, abyste mohli řešit zadané úkoly.

Syllab

1.den
Marketing a strategie společnosti
Základy komunikace
Druhy trhu
Rozdělení trhu
Positioning
Vliv vnějšího a vnitřního prostředí firmy

2. den
Chování zákazníka

3. den
Marketingové průzkumy – Kvantitativní/kvalitativní, Primární/sekundární, Dotazníky, Skupinové diskuze
Informační systémy – MI, CRM
Dotazníky - workshop
Marketingový výzkum a etika

4. den
Brand Management & Global Branding

5. den
Stanovování cen
Stanovování cen - etické aspekty
Distribuce

6. & 7. den
PR přístupy – Reklama Promo, PR, reklamní obaly, POS, obchod
Online marketing – Webové stránky & blogy, Social media, Content marketing, ‘viralní’ marketing, Video marketing
Mobilní marketing
Nejnovější trendy – Zážitkový marketing, Flashmoby

8.& 9. den
Etika v PR
Vytváření marketingové strategie
Výběr nejlepších marketingových přístupů

10. den
Příprava marketingového plánu
Integrovaná marketingová komunikace
+G5

Máte jakékoliv otázky? Napište nám!

Vaše jméno*

Váš e-mail*

Telefon*

Zpráva