B
Available

Communication, Negotiation and Conflict management

Naučte se prosadit svůj zájem a dosáhnout kompromisu během konfliktu.

Cena: 725€

Registrujte se nezávazně zde!
Kategorie: 2 31. 7. – 11. 8. B Business & Professional Development

Podrobnosti ke kurzu

Vyučující

Adrian Borggreve

Profile Picture

je respektovaný designér, ilustrátor a kreativní konzultant. Celá jeho kariéra je zasvěcena umění. Od počátku tisíciletí působil jako umělec, fotograf a kurátor v galeriích v Itálii. Jako knižní ilustrátor, kreativní konzultant a scénický režisér našel uplatnění v ČR. Jako učitel výtvarné výchovy má obrovské zkušenosti ze škol jak v Itálii, tak v ČR.

CV v PDF ke stažení
Profil na LinkedIn
Franco Hüller – Facebook

Škola: Prague College

Popis

Po dokončení tohoto kurzu by student měl být schopen popsat a analyzovat spory mezi lidmi a organizacemi. Také by měl zvládnout vytvořit a vyjednat stabilní a trvalé řešení pomocí Harvardské metody a jejími specifickými nástroji. Řešení konfliktů vyjednáváním vyžaduje osvojení mnoha osobních komunikačních dovedností: naslouchání, vedení rozhovorů a brífinků, psaní profesionálních dokumentů, vytváření a vedení prezentací, organizace a vedení jednání a také schopnosti konzultace. Kurz bude obsahovat práci v menších týmech, kde bude třeba využít kreativních dovedností pro řešení růžných situací z reálné praxe.

Rozvrh:Pondělí - Pátek, 9:00 - 14:00

Kredity = 5 ECTS. Po absolvování kurzu obdržíte oficiální Certifikát o účasti, který později využijete při dokazování nabytých dovedností.

Cena: Studijní materiály a organizace odpoledních a večerních aktivit jsou již zahrnuty v kurzovném. Při svém příjezdu/odjezdu zároveň dostanete Welcome/Goodbye Drink. Výlety mimo město a aktivity, jako například večírky na lodi, jsou účastníky hrazeny zvlášť.
Práce studentů z ročníku 2015
BUDE DOPLNĚNO
Dovednosti

Po dokončení tohoto kurzu by student měl být schopen popsat a analyzovat spory mezi lidmi a organizacemi. Také by měl zvládnout vytvořit a vyjednat stabilní a trvalé řešení pomocí Harvardské metody a jejími specifickými nástroji. Řešení konfliktů vyjednáváním vyžaduje osvojení mnoha osobních komunikačních dovedností: naslouchání, vedení rozhovorů a brífinků, psaní profesionálních dokumentů, vytváření a vedení prezentací, organizace a vedení jednání a také schopnosti konzultace. Kurz bude obsahovat práci v menších týmech, kde bude třeba využít kreativních dovedností pro řešení růžných situací z reálné praxe.

Předpoklady

Angličtina minimálně na úrovni B1-B2.

Syllab
Rozvrh:

1. týden:

Den 1 – Konflikty a vyjednávání: Váš současný postoj
 • Případová studie: Zoufalé rozhodnutí – jak vyřešit daný problém?
 • Organizace a zhodnocení rozhodovacích procesů
 • Případ: “Low Skies” - Vyjednávání jeden na jednoho
 • Konstruktivní vyjednavač I: typy konfliktů a nástroje k jeho analýze
Den 2 – Harvardská metoda
 • Případová studie: “Quarania” – skupinová práce
 • Konstruktivní vyjednavač II: Harvardská metoda – „Sedm harvardských elementů“
 • Případová studie: “Allbright” – Vyjednávání jeden na jednoho
Den 3 – Zhodnocení řešení konfliktu – vyjednávací styly
 • Sebehodnocení
 • Případová studie: “Passion” – Vyjednávání jeden na jednoho
 • Konstruktivní vyjednavač III: Více aspektová analýza
Den 4 – Kultury, Konflikty & Vyjednávání
 • Ecotonos. Simulace multikulturního řešení konfliktů
 • Konstruktivní vyjednavač IV
Den 5 - Geopolitické konflikty
 • Případová studie: Ropovod přes Lotyšsko – Skupinová práce
 • Případová studie: Přístup k moři (Moldavsko & Ukrajina) - Skupinová práce
 1. týden:

  Den 1 – Co se píše o vyjednávání
 • Individuální prezentace rešerší v literatuře o řešení konfliktů
 • Případová studie: ”Travelmania” – Záliba v cestování – Skupinová práce
Den 2 – Pomoc ostatním dojít k odpovědi “ano”
 • Konzultace & mediace – individuální práce
 • Případová studie: “Bricks or Content?”
Den 3 – Osobnost, Komunikace a Etika při vyjednávacím procesu
 • Případová studie: „Enlarge the open area and improve communication“ (Johari & Schulz von Thun)
Den 4 – Shrnutí všech poznatků
 • Případová studie: Vaše konflikty, Vaše případy, Vaše řešení Skupiny vytvoří reálný případ (obchodního/osobního/politického charakteru) a také řešení problému mezi dvěma stranami.
Den 5 - Závěrečná prezentace & diskuze
 • Prezentace a zhodnocení závěrečných projektů.
Hodnocení:
 1. Prezence 25%
 2. Skupinová práce 25%
 3. Individuální práce 50%
Celková dotace kurzu 125 hodin:
 1. Práce ve třídě = 50 hodin
 2. Úkoly = 10 hodin
 3. Příprava = 65 hodin
Úspěšným absolvováním kurzu mohou student získat 5 ECTS

Seznam literatury:

Fisher, R., and W. Ury (1981) Getting to Yes. Negotiating Agreement Without Giving In. Ed. Penguin Group (USA) Inc. New York.
Fisher, R. and S. Brown, Getting Together. Building Relationships As We Negotiate. New York 1988
Fisher, R., E. Kopelman, A. Kupfer Schneider, Beyond Machiavelly. Tools for coping with conflict. New York 1996.
Stone, D., B. Patton, S. Heen, Difficult conversations. How to discuss what matters most. New York 1999.

Studijní materiály, případové studie atp. budou poskytovány při hodinách.
Máte jakékoliv otázky? Napište nám!

Your name*

Your e-mail*

Phone number*

Message